Nakladanie s odpadmi

playmobil-ga6f3ef393_1280
Nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom.
Mám záujem!